Voorkeurshouding en plagiocefalometrie

Voorkeurshouding

Voorkeurshouding op zuigelingenleeftijd komt frequent voor. Dit houdt verband met het advies om jonge baby’s op de rug te laten slapen (richtlijn NCJ Veilig Slapen).
Als een baby het hoofdje vaak naar dezelfde kant gericht heeft, heeft hij/zij een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding kan de ontwikkeling van een baby nadelig beïnvloeden. Omdat de schedel van een baby tijdens de eerste levensmaanden van nature zacht is, kan het hoofd aan één kant afplatten en daardoor scheefgroeien. Bij afplatting van de schedel is het belangrijk dat er zo vroeg mogelijk gecorrigeerd wordt. Een afplatting van de schedel wordt ook wel plagiocefalie of brachycefalie genoemd. Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten is de plagiocefalometrie (PCM).

Wat is PCM?

PCM is een meetinstrument om de mate van scheefheid van het hoofdje objectief vast te stellen. Ook vooruitgang of eventuele achteruitgang kan door meting worden vastgelegd. Het is een kindvriendelijke methode waarbij een vervormbaar bandje wordt opgewarmd tot een aangename temperatuur en om het hoofdje van uw baby geplaatst. Het bandje is na enkele minuten hard en laat een precieze weergave van de vorm zien.

Wanneer is kinderfysiotherapie?
Zodra u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt is het zinvol dit te melden bij uw arts. Adviezen kunnen helpen de voorkeurshouding te doorbreken. Als de voorkeurshouding niet te doorbreken is of als de adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol.