• Een “niet-pluis-gevoel” is reden genoeg

  • Wij helpen kinderen hun motorische vaardigheden uit te breiden

  • Wij geven advies over zintuigelijke prikkelverwerking

  • Kinderen leren spelenderwijs!

Corona - 25 maart 2020

In verband met het Coronavirus hebben wij onze manier van werken aangepast. Voorop staat de veiligheid van u en uw kind en van onszelf! Daarom vinden behandelingen vanaf heden tot een nader te bepalen moment zoveel mogelijk op afstand plaats. Individueel wordt u hierover geïnformeerd. Dit betekent dat er door middel van bellen of beeldbellen contact wordt gezocht met u of uw kind. Wanneer directe behandeling noodzakelijk is dan kan dit doorgang hebben, waarbij alle adviezen van het RIVM in acht worden genomen.
Wilt u uw kind voor aanmelden voor begeleiding? heeft u een vraag over uw kind? of wilt u een patiënt verwijzen? Dat is nog steeds mogelijk.

Lees ons laatste corona nieuws

Kom samen met ons
in beweging!

Wij begeleiden kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.

Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! Klachten uiten zich meestal in het motorisch functioneren, waarbij problemen ervaren worden bij het meedoen aan dagelijkse activiteiten door het kind of zijn omgeving.

Wij zijn een team van 7 enthousiaste kinderfysiotherapeuten in Schiedam en Rotterdam, gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Lees meer over kinderfysiotherapie