• Een “niet-pluis-gevoel” is reden genoeg

  • Wij helpen kinderen hun motorische vaardigheden uit te breiden

  • Wij geven advies over zintuigelijke prikkelverwerking

  • Kinderen leren spelenderwijs!

Corona 7 mei: Wij gaan weer open!

We gaan langzaam onze werkzaamheden in de praktijk weer opbouwen. Als uw kind al in behandeling was, dan zullen we u benaderen om afspraken te maken hoe we de behandeling gaan voortzetten. Bij nieuwe aanmeldingen maken we gezamenlijk voorafgaand aan het eerste onderzoek een keuze of we dit in de praktijk laten plaatsvinden, aan huis of via beeldbellen. Op onze nieuws pagina vindt u meer informatie over hoe we behandelingen op de praktijk weer veilig en verantwoord opstarten.

Laatste corona nieuws

Kom samen met ons
in beweging!

Wij begeleiden kinderen met motorische problemen met als doel hen zo optimaal mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.

Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! Klachten uiten zich meestal in het motorisch functioneren, waarbij problemen ervaren worden bij het meedoen aan dagelijkse activiteiten door het kind of zijn omgeving.

Wij zijn een team van 7 enthousiaste kinderfysiotherapeuten in Schiedam en Rotterdam, gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.

Lees meer over kinderfysiotherapie