Peuters en kleuters

Kinderen leren spelenderwijs!
Door te bewegen, te spelen, te voelen en eindeloos te herhalen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. In deze periode ontwikkelt uw kind diverse basisvoorwaarden om goed voorbereid te zijn voor de complexe motorische vaardigheden die het later zal leren. Vanaf 3 jaar kunnen de meeste peuters fietsen op een driewieler; ze kunnen even op één been staan, op een balk balanceren en springen van een kleine verhoging. Sommige kinderen hebben moeite met de motorische ontwikkeling en/of de zintuiglijke prikkelverwerking en hebben extra hulp nodig. Kinderfysiotherapie Schiedam kan uw kind helpen. In uw aanwezigheid zullen wij uw kind onderzoeken. Indien behandeling volgt, zullen spelenderwijs diverse oefeningen gedaan worden, afgestemd op zowel het cognitieve als motorische niveau van uw kind. Daarnaast zal u als ouder diverse adviezen krijgen met betrekking tot het stimuleren van de ontwikkeling in uw eigen omgeving.
Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij:
  • grof motorische problemen (lopen, rennen, springen, klimmen)
  • fijn motorische problemen (tekenen, knippen, kleuren)
  • onduidelijke voorkeurshand
  • onhandigheid (valt vaak)
  • afwijkend looppatroon (tenenloper, voeten naar binnen of buiten)
  • zintuiglijke prikkelverwerking lees meer
  • bewegingsangst
  • snel moe
  • neurologische problemen
  • orthopedische problemen