voor vroeggeboren kinderen

Het ToP programma

Het ToP programma ondersteunt ouders en hun vroeggeboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. ToP staat voor transmurale ontwikkelingsondersteuning voor prematuur geboren kinderen en hun ouders. Het wordt aangeboden aan alle baby’s die geboren zijn voor 32 weken zwangerschapsduur en/of een geboortegewicht hebben van minder dan 1500 gram. Het programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuse periode wordt omgegaan met de behoefte van het kind en wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide kinderfysiotherapeut. Samen met de ToP therapeut kijkt de ouder naar het gedrag van het kind.

Jonge kinderen nemen vanaf de geboorte initiatieven om hun wereld te ontdekken en zich aan te passen, zij hebben echter hun ouders nodig om hun pogingen succesvol te maken. De ToP therapeut helpt ouders om de initiatieven van hun kind te herkennen en om hun reacties te laten aansluiten. Het programma gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden van het kind. De hulpvraag van de ouders staat altijd centraal.