Zindelijk worden

Plas- en poepproblemen
als zindelijk worden niet (goed) lukt

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind, en voor elke ouder. Meestal worden kinderen tussen twee en vier jaar oud zindelijk. Als het zindelijk worden niet lukt of als er problemen ontstaan bij het plassen en/of poepen, heeft dit een grote impact op het kind én de omgeving waarin het opgroeit.

 

Zindelijkheidstraining heeft pas effect als het kind een aantal vaardigheden heeft ontwikkeld; uw kind moet het

kunnen: er is sprake van een adequate lichamelijke/ zintuigelijke/ motorische ontwikkeling, en er is voldoende rijping van de hersenen. Tevens is het belangrijk dat het kind begrijpt wat er  gebeurt en verbanden kan leggen (cognitieve ontwikkeling).

willen: er is sprake van een motivatie vanuit het kind (persoonlijkheid, temperament en andere interne factoren).

durven: er is sprake van een open houding tegenover het plassen en/ of poepen.

 

Daarnaast is het van belang dat er een optimale omgeving is, waarin het kind zich veilig voelt om leren zindelijk te worden.

Over het algemeen genomen gaat men ervan uit dat een zindelijkheidstraining ten minste drie maanden kan duren. Meestal verloopt het zindelijk worden zonder of met kleine problemen.

Bij problemen met zindelijk worden of het uitblijven van zindelijkheid kan Kinderfysiotherapie Schiedam mogelijk helpen.

 

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, waarbij een kinderfysiotherapeute of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of poepproblemen.

 

Kinderbekkenfysiotherapie kan helpen bij:

  • verlies van urine (plas)
  • te weinig of te vaak plassen
  • bedplassen
  • verlies van ontlasting (poep)
  • obstipatie (verstoppingsproblemen)
  • herhaaldelijke urineweg (blaas) ontstekingen
  • angst om te plassen of poepen

U kunt met of zonder verwijzing van (huis) arts bij ons terecht. Vooraf aan de intake krijgt u een vragenlijst over de eet-, drink-, plas- en poepgewoonten van uw kind. Vervolgens volgt het intake gesprek, waarin wordt besproken wat het probleem is en welke andere mogelijke problemen er zijn. Zo wordt duidelijk wat de hulpvraag en oorzaak is, wie het kind en zijn omgeving is en welke behandelbare grootheden er zijn. Daarna wordt er in overleg met de ouder(s) een plan opgesteld om het kind en zijn omgeving te helpen bij het plas- of poepprobleem.

 

In sommige gevallen is een multidisciplinaire samenwerking nodig. Wij werken samen met school, huisarts, CJG, psycholoog, logopedist, dietist, kinderarts en –uroloog. Dit is altijd in overleg met (kind en) ouder(s).

 

De begeleiding en training richt zich, zoals eerder benoemd, op het kind én de omgeving (ouders, familie, opvang/ school).  Middels uitleg, oefeningen, boekjes en spelletjes krijgt uw kind (weer) de controle over het plassen en/ of poepen. En door het in gesprek gaan met en uitleg geven aan de omgeving ontstaat begrip; uit onderzoek blijkt dat een positieve instelling het zindelijkheidsproces bevordert!