Vergoedingen/tarieven

Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed!

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en werken op basis van overeengekomen tarieven.
Declaraties voor de gecontracteerde zorgverzekeraars worden in principe door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraars ingediend.

De meeste zorgverzekeraars geven op hun eigen website informatie over vergoeding van kinderfysiotherapie. Mocht u vragen hebben over vergoeding van de kinderfysiotherapeutische begeleiding kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Indien uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan zullen wij u het balietarief in rekening brengen. U ontvangt de nota thuis en draagt zelf verantwoording voor betaling.

Balietarieven 2022

Zitting kinderfysiotherapie€48,75
Zitting kinderfysiotherapie aan huis€63,40
Reguliere zitting€33,65
Screening, intake en onderzoek€48,25
Screening, intake en onderzoek met verwijzing€46,90
Verslaglegging/rapportage€48,75
Instructie/overleg ouders€48,75
Niet nagekomen afspraak€36,56
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed. Informeer echter vooraf bij uw zorgverzekeraar waar u op grond van uw polis recht op heeft.