Vergoedingen/tarieven

Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed!

Kinderfysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en werken op basis van overeengekomen tarieven. Declaraties voor de gecontracteerde zorgverzekeraars worden door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraars ingediend.

Met een aantal zorgverzekeraars hebben we dit jaar géén contract getekend. Voor 2024 zijn dit:
Zorg & Zekerheid/ AZVZ en ASR.

Indien uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan zullen wij u het balietarief in rekening brengen. U ontvangt de nota thuis en draagt zelf verantwoording voor betaling. De rekening kunt u daarna indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u ontvangt is afhankelijk van uw polis. Het kan zijn dat u dan een deel van de rekening niet vergoed krijgt. Voor exacte informatie daarover kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 

Balietarieven 2024

Zitting kinderfysiotherapie€56,00
Zitting kinderfysiotherapie aan huis€70,00
Reguliere zitting€41,00
Screening, intake en onderzoek€56,00
Screening, intake en onderzoek met verwijzing€56,00
Verslaglegging/rapportage€56,00
Instructie/overleg ouders€56,00
Telefonisch Consult€41,00
Screening, intake en onderzoek aan huis met verwijzing€70,00
Niet nagekomen afspraak 75% van tarief van de voorgenomen behandeling
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar waar u op grond van uw polis recht op heeft.