Schoolkinderen

Ontwikkeling in sneltreinvaart
Vanaf het vierde jaar gaat de ontwikkeling verder in een sneltreinvaart. Kinderen gaan meer samenspelen en gaan zich meer en meer meten aan vriendjes en vriendinnetjes. “Wat kan ik” bepaalt het zelfbeeld en is belangrijk voor het zelfvertrouwen. Goed kunnen bewegen maakt dat het kind zich vrij en gemakkelijk beweegt tussen en met de andere kinderen in de klas, op het schoolplein of tijdens de gymles.
De nieuwe vaardigheden die het kind tussen het 4e en 7e jaar leert, zijn: op één been staan, hinkelen, fietsen, zwemmen, tekenen en schrijven, kleuren en knippen.
Een schoolkind kan moeite hebben met stilzitten, tekenen, knutselen of schrijven. Het kan motorisch onhandig zijn, houterig bewegen, veelvuldig vallen, vaak het evenwicht verliezen of iets uit de handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen en het bewegingsspel vermijden. Het heeft weinig plezier in het bewegen.
Bewegingsproblemen kunnen invloed hebben op het welbevinden van kinderen, ze zijn zich vaak bewust van het feit dat ze anders bewegen of meer moeite hebben met hun motoriek dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan sociaal-emotionele problemen met zich meebrengen.
De stap naar de kinderfysiotherapeut geeft een kind weer de kans zich te ontwikkelen in het motorische bewegen.
De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school) en is altijd in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.
Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij:
  • motorische ontwikkelingsachterstand (grof of fijn motorisch)
  • schrijfproblemen
  • houdingsproblemen
  • pijn bij bewegen en sportblessures
  • zintuiglijke prikkelverwerking lees meer
  • functionele klachten als hoofpijn, spanningsklachten, vermoeidheidsklachten, chronische pijn
  • ADHD en ASS (Autisme Spectrum Stoorni)
  • DCD (Developmental Coordination Disorder)
  • ademhalingsproblemen: bijv. benauwdheid, hyperventileren
  • zindelijkheids problemen Lees meer
  • orthopedische problemen
  • neurologische problemen